Lumetõkketorud must 2m

 

Kogus: 2 toru ja 3 kandurit

Pikkus: 2m

Kirjeldus

Katus peab olema turvaline nii sellest lähedalt möödujale kui ka katuselviibijale. Turvatooted on katsetatud ja toodetud just katuste jaoks, kõik tooted sobivad omavahel kokku ning teie majaomanikuna, võite tunda end turvaliselt.

 

Ehitusjärelevalve nõuete kohaselt vastutab majaomanik turvareeglite ja seaduste täitmise eest. Monieri lumetõkketorud  vastavad kõikidele turvareeglitele ja nõuetele. Nii lumetõkke- kui kõik muud turvatooted, nagu jmt. sobivad igat sorti ehitistele erisuguste katuse- konstruktsioonidega, katuse eri värvuse ja fassaadiga.

 

Lumetõkke kasutamine

Kõige rohkem leiavad meil kasutamist lumetõkked. Lumetõkked paigaldatakse tavaliselt sisse- ja väljapääsude ning kõnniteede kohale (kohtadesse, kus lumisel ajal toimub inimeste liikumine), samuti varikatuste kaitseks. Kui katuseakende kohale jääb suurem katusepind, on ka katuseakende kaitseks soovitav lumetõkked paigaldada. Mõnikord soovitakse lumetõkkeid paigaldada ka vihmaveerennide kaitseks, kuid sellel pole mõtet, kui vihmaveerennid on kinnitatud õigele kõrgusele (nii, et katuselt mahalibisev jää ja lumi libiseb üle vihmaveerenni).