Katuseakna ümber tekkib jää

Katuseakna ümber tekkiv jää üks põhjusi on see, et paks lumi mis on katusele tekkinud on puhastamata. Katuseakende klaas on soe ja sinna langev lumi sulab ja valgub alla, kuid ülejäänud osa katuses on külm ja sellega seoses hakkab jää kogunema, mis tekitab ette kõrgema jäätumispinna mis ei lase sulalumest tekkival veel alla vajuda.

Soovitused katuse puhastuseks:

Katusekonstruktsioone ohustava lumekihi paksuse hindamisel võib üldjuhul juhinduda järgmistest näitajatest- äsja sadanud värske lume kiht ei tohiks ületada 1,0 m, seisnud lume kiht 0,5 m ja märgunud lume kiht 0,3 m.

 

Erilist tähelepanu tuleb pöörata katustel kohtadele, kus on katuseastmed, katuse neelud või katus piirneb kõrgema ehitisega. Sellistesse kohtadesse kuhjub tuulega lund hangedena koguses, mille koormus võib mitmekordselt ületada katusele lubatavat lumekoormust. Samuti tuleb vältida lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada katuselt sademe- ja lumesulamisvee ärajuhtimist.

Lume koristamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid:

 • Eelnevalt hinnata, kas katuselt lume lükkamiseks on möödapääsmatu minna katusele või saab lume ära koristada katusele minemata, näiteks redeli abil;
 • Enne katusele minekut teha kindlaks kohad, kus on oht katusest läbi kukkuda (näiteks katuseaknad ja haprad katusekattematerjalid, mis ei talu inimese raskust);
 • Juhul kui hoone omanikul puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, siis on soovitav tellida katuse lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt;
 • Katusele minnes arvestada ilmastikutingimustega. Jää, tugev lumesadu ja tuul võivad alla kukkumise riski oluliselt suurendada.
 • Võimaluse korral paigaldada katuse servadesse ajutised piirded. Piirded peavad olema piisavalt tugevad, et kanda selle vastu kukkuvat inimest;
 • Lumel ja jääl ei tohi lasta kukkuda ega seda visata madalamatele hoonetele. Juhul, kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni, tuleb see tööde teostamise ajaks piirata ohutuslintidega (pärast tööde lõpetamist tuleb ohutuslindid eemaldada);
 • Jälgida, et tööde tegemisel ei kukuks või ei visataks töövahendeid katuselt alla;
 • Juhul, kui katusel puuduvad katusesillad ja -redelid, on soovitav need katusel ohutuks liikumiseks kindlasti paigaldada.
 • Lume ja jää katuselt möödujatele või sõidukitele varisemise takistamiseks tuleb katusele paigaldada lumetõke;
 • Lume ja jää sulatamisel vältida keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katust või sadeveesüsteeme;
 • Lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel kasutada õigeid vahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte lõhkumist.